Validering väst

Trygghet i skolan

I Sverige är skolskjutningar och liknande attacker mycket ovanliga, men detta minskar inte vikten av att arbeta förebyggande mot våld i skolan. Att skapa en trygg och säker miljö är avgörande för både elever och personal. Genom tidiga insatser, utbildning och samarbete mellan skola, föräldrar och samhälle kan vi förebygga våldsamma incidenter och främja en positiv skolmiljö där alla känner sig trygga och sedda. Ett starkt förebyggande arbete är nyckeln till att bevara den trygghet som kännetecknar våra svenska skolor.

I detta webbinarium från Centrum mot Våldsbejakande Extrimism (CVE) presenteras det förebyggande arbete som görs för att motverka skolattacker.

Film

Denna sida samlar information och stöd från flera aktörer som på olika sätt arbetar förebyggande mot skolattacker och vänder sig till alla skolformer, oavsett huvudman.

Webbsida

Stöd för att stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och skolattacker inklusive kunskapsöversikt och samtalsstöd.

Artikel

Regeringen har tillsatt en utredning om hur säkerheten i skolan kan förbättras.. Regeringens särskilda utredare, Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism, berättar om utredningens arbete med fokus på förebyggande åtgärder, riskbedömning och samverkan mellan polis, socialtjänst, skola, familjer och civilsamhället.

Källa: Göteborgsregionen

Webbsida

Barn tillbringar större delen av sin tid i skolan, samtidigt som skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Stockholm initierat ett arbete som syftar till att ta ett samlat grepp om det brottspreventiva arbetet i skolan

Källa: Tryggskola.org

Webbsida