Validering väst

Platssamverkan

Platssamverkan – Ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar. Det handlar om att offentliga och privata aktörer går samman i en fristående, ickevinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar över ett geografiskt avgränsat område. Begränsa tillgängligheten till lämpliga brottsobjekt handlar också om att vidta åtgärder för att minska risken för bedrägerier samt åtgärder för att minska provokationer som kan leda till våldsbrott, till exempel krogköer och trängsel.

När det handlar om verksamheter med hög risk för brottslighet, som till exempel festivaler, konserter, nöjesrestauranger och vissa stora idrottsevenemang, ligger det huvudsakliga ansvaret på arrangören att inventera risker och vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla ordning och säkerhet.

Kunskapsbank om platssamverkan från Nationellt Kunskapscentrum för platssamverkan.

Källa: Stiftelsen Tryggare Sverige

Webbsida

Business Improvement District (BID) på svenska.
PDF-fil.

Källa: Fastighetsägarna

Artikel

Platssamverkan med BID-inspiration. Trygga platser är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor.

Källa: Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen Västmanlands län, Svenska stadskärnor och Stiftelsen Tryggare Sverige

Webbsida

Metodstödet fokuserar på situationell prevention och du kommer få tips på hur du kan utforma platsbaserade åtgärder mot droghantering på offentliga platser. Här kan du lära dig mer om hur du genomför den kunskapsbaserade arbetsprocessens olika moment.

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

Webbsida

Mycket av den kunskap som finns om situationsbaserad brottslighet är idag begränsad till universitet och forskningsinstitut. I ett försök att minska avståndet mellan teori och praktik finns Säkraplatser, ett tvärvetenskapligt nätverk som länkar det lokala behovet av kunskap om situationsbaserad brottsprevention med ett nationellt och internationellt nätverk av experter, praktiker och institutioner.

Källa: Kungliga Tekniska Högskolan – KTH

Webbsida