Validering väst

Att drabbas av brott

Att drabbas av ett brott kan påverka en person på många olika sätt. Förutom den fysiska skadan kan brottet också orsaka psykologiska trauman, som kan påverka offrets hälsa och välbefinnande under en lång tid framöver. Brottsoffer kan känna sig rädda, oroliga och paranoida, och kan också uppleva depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom. Dessutom kan de kämpa med känslor av skuld, ilska och rädsla för att det kan hända igen. De kan också känna sig isolerade och utestängda från samhället, vilket kan leda till sociala problem och en försämrad livskvalitet. Det är viktigt att brottsoffer får adekvat hjälp och stöd för att hantera dessa utmaningar och för att återhämta sig efter brottet.

Välkommen till Brottsoffermyndighetens webbplats Tystna inte. Här finns råd om du eller någon annan blivit utsatt för näthat eller andra former av hot och hat.

Källa: Brottsoffermyndigheten

Webbsida

Göteborgs tingsrätts hemsida för dig som är kallas dom vittne i en rättegång.

Källa: Göteborgs tingsrätt

Webbsida

Brottsofferjouren är en sekulär och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Källa: Brottsofferjouren

Webbsida

Polisens webbsida där du läsa om olika typer av brott och vad du kan tänka på om du är eller har varit utsatt för ett brott.

Källa: Polisen

Webbsida

En kort film om de faktiska kostnaderna från droghandeln? Filmen är en del i en kampanj från Sundsvalls och Timrås kommuner.

Film