Validering väst

Hatbrott

Hatbrott är brott som begås mot en person eller grupp på grund av deras ras, etnicitet, religion, kön, sexuella läggning eller annan verklig eller upplevd identitet. Hatbrott är en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter och kan leda till allvarliga psykiska och fysiska konsekvenser för offren. Det är viktigt att bekämpa hatbrott genom att öka medvetenheten, främja tolerans och ömsesidig respekt, samt genom stränga lagar och rättvisa rättsliga förfaranden.

Hatbrott är ett samlingsnamn för olika brott som begås på grund av gärningspersonens negativa inställning till exempelvis sexuell läggning, hudfärg eller religionstillhörighet.

Källa: Polisen

Webbsida

Hatbrottsstatistiken utgörs av polisanmälda brott där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv samt uppgifter om hur dessa brott hanterats av rättsväsendet.

Källa: BRÅ

Webbsida

Även hbtqi-personer utsätts för våld i nära relationer. På grund av risken för diskriminering och stigmatisering kan en våldsutsatt hbtqi-person befinna sig i en situation som innebär en särskild sårbarhet.

Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala Universitet

Webbsida