Validering väst

Ekonomisk brottslighet och brott mot välfärdssystemet

Välfärdssystemet utgör en lukrativ inkomstkälla för organiserad brottslighet. Årligen betalas det nationellt ut flera miljarder på felaktiga grunder. Enligt betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen antas läckaget från välfärdssystemen uppgå till mellan 11 miljarder och 27 miljarder kronor per år. Angreppen riktas mot ersättningar som betalas ut till företag och enskilda. Brottsligheten kopplat till arbetsmarknaden medför stora skattebortfall för statskassan och snedvrider konkurrensen. Brottsligheten är komplex och består av olika brottstyper; brott mot arbetsmiljöregler, bokföring- och skattelagstiftning, korruption, identitetsmissbruk, bidragsbrott och bedrägerier mot utbetalande system samt människoexploatering.

Introduktion

1 minut film – Vilka åtgärder behövs för att bekämpa gängkriminaliteten? I boken det Svenska tillståndet (2022) har Amir Rostami och Jerzy Sarnecki några konkreta policyåtgärder. Bland annat att rikta in sig på den kriminella ekonomin. Hör Amir Rostami förklara.

Källa: Institutet för framtidsstudier

Film

Startsida för Ekobrottsmyndigheten.

Källa: Ekobrottsmyndigheten

Webbsida

SKR:s sida om välfärdsbrottslighet.

Källa: SKR

Webbsida

Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen för pengar. Det visar en ny lägesbild av den organiserade brottsligheten från 12 myndigheter. Sammanlagt förlorar staten miljarder årligen till den organiserade brottsligheten.

Källa: Ekobrottsmyndigheten

Webbsida

Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen för pengar. Det visar en ny lägesbild av den organiserade brottsligheten från 12 myndigheter. Sammanlagt förlorar staten miljarder årligen till den organiserade brottsligheten.

(PDF-fil)

Källa: Göteborgs stad

Artikel

Fördjupning

120 minuter film – Offentliga samtal: Den kriminella ekonomins samhällspåverkan

Källa: Institutet för framtidsstudier

Film

På tre år fördubblande kommunen antalet handläggare inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En satsning som gjorde det möjligt att följa upp varje enskilt ärende inom personlig assistans. I dag har kommunen fått tillbaka miljonbelopp i form av återkrav och omprövning av beslut.

Källa: SKR

Webbsida

180 minuter film – BRÅ och Center mot våldsbejakande extremism pratar om välfärdsbrott mot kommuner och regioner.

Källa: Center mot våldsbejakande extremism

Film