Validering väst

Unga som drabbas av brott

Ungdomar som blir utsatta för brott kan få allvarliga fysiska och psykiska skador. Det kan också påverka deras självkänsla, relationer och framtidsutsikter. Det är viktigt att samhället ger dem rätt stöd och skydd, såsom tillgång till vård och rådgivning. Genom att arbeta för att minska brottsligheten och skapa trygghet i samhället, kan man också minska risken för att ungdomar drabbas av brott.

Brottsofferjouren är en sekulär och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Källa: Brottsofferjouren Sverige

Webbsida

Brottsoffermyndigheten arbetar på flera olika sätt för att sprida kunskap som kan leda till att brottsoffer får bättre stöd och hjälp.

Källa: Brottsoffermyndigheten

Webbsida