Validering väst

Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet kännetecknas av att brotten kräver en viss planering och ett samordnat deltagande. Syftet är alltid att tjäna pengar därför utgörs organiserad brottslighet många gånger av löst sammansatta och flexibla projektorganisationer för att tillgodose marknadens efterfrågan på illegala varor och tjänster, och slutänden tjäna pengar. Det kan röra sig om allt från narkotikabrott och människohandel till penningtvätt och skattebrott.

Allmänt

14 minuter film. Amir Rostami, forskare vid Institutet för framtidsstudier, berättar om utvecklingen av organiserad brottslighet i Sverige och svårigheten i att definiera vad det är.

Källa: Institutet för framtidsstudier

Film

Den organiserade brottsligheten omfattar en mängd olika brott och polisen samverkar med en rad andra myndigheter och aktörer i den här frågan.

Källa: Polisen

Webbsida

Fördjupning

80 minuter film - Institutet för framtidsstudier

Källa: Institutet för framtidsstudier

Film

120 minuter film – Offentliga samtal

Källa: Institutet för framtidsstudier

Film