Validering väst

Kunskapsdag om brottslighet riktad mot kommunen

Den 23 mars 2023 arrangerade Göteborgs stad en dag med fokus på att öka kunskapen om brottslighet som riktar sig mot i stort sett alla verksamheter inom Göteborg stad: socialtjänsten, skolan, föreningsstöd, kulturverksamhet, bygghandläggning, upphandling, entreprenadverksamhet med flera.

Här nedan har vi samlat ett urval av föreläsningar från dagen.

Christian Nylen, Lokalpolisområdeschef för område Storgöteborg Syd, berättar om hur polis och kommun kan samarbeta i arbetet mot organiserad brottslighet.

Film

Christian Nylen, Lokalpolisområdeschef för område Storgöteborg Syd, berättar om polisens Cylindermodell.

Film

Pia Eriksson, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet och Stadsledningskontoret, beskriver hur kommunen är en måltavla för ekonomisk och organiserad brottslighet.

Film

Cecilia Strandberg, Inköp och upphandling i Göteborgs stad, berättar hur man kan undvika att kommunen gör affärer med oseriösa och kriminella leverantörer

Film

Soheil Hedayati från Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs stad, beskriver hur man jobbar idag, hur man förhindrar och polisanmäler överutnyttjande av välfärdssystemet och hur man hjälper föreningar att göra rätt för sig.

Film

Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism föreläser om myndighetens arbete mot våldbejakande extremism.

Film

Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism berättar om myndighetens förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i skolan.

Film

Zan Jankowski, Göteborgs stad berättar om kommunens nuläge och problembild kring den våldsbejakande extremismen.

Film

Catharina Lindstedt från Göteborgs stad och Linda Sjöström från Polisområde Storgöteborg föreläser om vad organiserad brottslighet faktiskt innebär.

Film

Linda Sjöström, Polisinspektör i Polisområde Storgöteborg förklarar metoden. Gruppvåldsintervention (GVI)

Film

Catharina Lindstedt från Göteborgs stad berättar hur man på arbetsplatsen kan arbeta för att motverka organiserad brottslighet.

Film