Validering väst

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

39 minuter film – Panelsamtal och intervjuer

Från UR Akademin – Gräv 2022: Föreläsningar och samtal om journalistik och mediefrågor.

Källa: UR – Utbildningsradion

Film

Filmer och poddar från Center mot våldsbejakande extremism

Källa: Center mot våldbejakande extremism

Webbsida

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som sällan kommer upp, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras.

Källa: Center mot våldbejakande extremism

Artikel

Den överväldigande majoriteten inom våldsbejakande extremistiska miljöer är män, ett faktum som sällan tas i beaktande i arbetet mot våldsbejakande extremism. Nu släpper CVE i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten en kunskapsöversikt, en broschyr och två poddar om ämnet.

Källa: Center mot våldbejakande extremism

Webbsida

Broschyr i pdf-format som presenterar en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande
extremism och terrorism.

Källa: Regeringen.se

Artikel