Validering väst

Trygghet på internet

Att skapa trygghet på internet är en utmaning eftersom den digitala utvecklingen skapar risk för att utsättas för nya typer av brott, såväl välfärdsbrott som kränkningar, hatbrott och radikalisering. Barn och unga utsätts för brott sker alltmer frekvent och det finns en särskild utsatthet i digitala forum.

Med näthat menas hot och trakasserier på internet; från elaka kommentarer till direkt olagliga handlingar. Det speciella med näthat är att det snabbt kan få väldigt stor spridning och stora konsekvenser för den som utsätts. – Brottsförebyggande rådets sida om näthat.

Källa: BRÅ

Webbsida

En trygghetsvandring med tonårstjejer på Internet visade att brott på nätet är en naturlig del av ungas vardag och något som sker under dygnets alla timmar.

Källa: SKR

Webbsida

Malmö Stads arbete med att skapa en säker digital stad. PDF-fil

Källa: Nordic Safe Cities

Artikel