Validering väst

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en form av våld som sker mellan personer som har eller har haft en nära relation, exempelvis partners, tidigare partners, föräldrar eller andra familjemedlemmar. Våldet kan vara fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt och det kan ske i hemmet eller på annan plats. Det kan också ta formen av hot eller trakasserier. Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och kan få allvarliga konsekvenser för offren, inklusive skador, sjukdomar, psykisk ohälsa och död. Det är viktigt att öka medvetenheten om detta problem och att ge stöd och skydd till offren. Det krävs också att man arbetar för att förebygga våld i nära relationer genom utbildning, stöd och lagstiftning.

Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Källa: Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götaland

Webbsida

Våld kan förekomma i alla slags relationer. Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående. Att bli utsatt för våld påverkar hälsan psykiskt och fysiskt.

Källa: 1177 – sjukvårdsupplysningen

Webbsida

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och som pågår mellan åren 2017–2026. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin.

Källa: Socialstyrelsen

Webbsida

Brott i nära relation är när du blir utsatt för olika typer av våld såsom hot, fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuellt våld. En närstående kan vara till exempel en partner eller före detta partner, föräldrar, syskon eller barn.

Källa: Polisen

Webbsida

Jämställdhetsmyndighetens sida med information till dig som är utsatt, anhörig eller orolig för en medmänniska.

Källa: Jämställdhetsmyndigheten

Webbsida

Regionalt stödcentrum heder finns till för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi finns också till för dig som i ditt arbete möter personer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller personer som lever med hedersnormer. Stödcentrum heder är en samverkan mellan 11 kommuner inom i Göteborgsregionen, Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Källa: Göteborgs stad

Webbsida