Validering väst

Samverkan med invånare, civilsamhälle och företag

Kommunen har ett övergripande ansvar för invånarna tillsammans med andra aktörer som polis, rättsväsendet, bostadsföretagen, civilsamhället, näringsliv, skatteverk och hälso- och sjukvården. Att olika samhällsaktörer arbetar förebyggande tillsammans är en framgångsfaktor för att förebygga brott. Den samlade förmågan är beroende av goda krafter hos civilsamhälle och enskilda invånare.

Dialoger med invånare, civilsamhället och näringslivet är viktigt för att få ta del av deras upplevelser av otrygghet och brott. Men också för att ta del av deras förslag på lösningar. Men också för att tillsammans förstå orsakerna till problem och hitta lösningar och åtgärder.

BRÅ:s sida om trygghetsvandringar.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Källa: BRÅ

Webbsida

Socialstyrelsens sida om trygghetsvandring.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Källa: Socialstyrelsen

Webbsida

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet, dels för att utveckla ett hållbart samhälle.

Källa: SKR

Webbsida

Polisen vill tillsammans med kommunen avge medborgarlöften. Vad är det för något och är det något som kommunen ska vara med på? Vad innebär det och vad har kommunen att vinna?

Källa: SKR

Webbsida

SKR arbetar med att stödja utveckling och sprida kunskap om hur hållbara och långsiktiga samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer.

Källa: SKR

Webbsida

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill särskilt lyfta fram näringslivets roll och potential. Genom att inkludera näringslivet får det brotts - förebyggande arbetet en starkare förankring, chans till större genomslag, och ökad förändringseffekt.

PDF-fil från Länsstyrelsen

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

Webbsida