Validering väst

Trygghet i kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter ska vara öppna, tillgängliga och trygga för invånare att besöka. För att skapa en trygg miljö som förebygger brott gäller det att tänka på både den yttre utformningen som design, storlek, lokalisering och underhåll men lika viktigt är de sociala interaktioner som pågår där bland besökare och personal. Om man därför vill främja säkerhet och trygghet måste man ta hänsyn till såväl de fysiska som sociala egenskaperna i miljön.

Brå har kartlagt förekomsten av brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek på uppdrag av regeringen. Syftet med kartläggningen är att utgöra ett underlag för regeringens överväganden i frågan om simhallar och bibliotek ska omfattas av en reglering om ett tillträdesförbud. PDF-fil

Källa: BRÅ

Artikel

Bibliotek är fantastiska platser för lärande, läslust, kreativitet och nya idéer. Men under flera år har det skett en ökning av stök och våld, som skapar otrygga miljöer för både besökare och personal. Att problem i samhället flyttar in på biblioteken är något som vi behöver arbeta för att lösa på en politisk nivå.

Källa: DIK – Facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor

Webbsida

Rutiner, pyssel, personal och ommöbleringar. Det är några av de verktyg som bibliotek kan ta till för att öka tryggheten.

Källa: Suntarbetsliv

Webbsida

En kartläggning av brott och ordningsstörningar – BRÅ

Källa: BRÅ

Artikel

Barn tillbringar större delen av sin tid i skolan, samtidigt som skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Stockholm initierat ett arbete som syftar till att ta ett samlat grepp om det brottspreventiva arbetet i skolan

Källa: Tryggskola.org

Webbsida

Vad visar polisens erfarenhet och vad säger forskningen? Carin Götblad, polismästare vid Nationella Operativa Avdelningen NOA, berättar om barn osm begår brott.

Källa: Göteborgsregionen.se

Film

Regeringen har tillsatt en utredning om hur säkerheten i skolan kan förbättras.. Regeringens särskilda utredare, Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism, berättar om utredningens arbete med fokus på förebyggande åtgärder, riskbedömning och samverkan mellan polis, socialtjänst, skola, familjer och civilsamhället.

Källa: Göteborgsregionen

Webbsida

Poddserien "Hotad i arbetslivet" diskuterar trakasserier, hot och våld mot tjänstepersoner och förtroendevalda, under samlingsbegreppet otillåten påverkan. Serien belyser olika påverkare, metoder för motstånd och hjärnans reaktioner på hot. Riktar sig till individer och organisationer. Programledare: Catharina Lindstedt & Mia Törnblom.

Källa: Göteborgs stad

Podcast