Validering väst

Otillåten påverkan och desinformation

Otillåten påverkan innefattar en rad olika handlingar som syftar till att påverka tjänstepersoner i deras myndighetsutövning och beslutsfattande. Det är ett samlingsnamn för trakasserier, hot, våld och korruption som utöver att vara ett stort arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskilde tjänstepersonens myndighetsutövning, beslutsfattande och i slutänden tystnadskulturer. Otillåten påverkan kan också vara en följd av händelser eller handlingar som inte är en direkt påverkan. Det gäller självcensur, socialt tryck och selektion där det handlar mer om kontexten som tjänstepersonen arbetar i än om enskilda fall av till exempel trakasserier och hot. Självcensur kan liknas vid tystnad och avser passivitet eller annan felaktig tjänsteutövning. Det kan handla om att vilja undvika situationer som upplevs obehagliga som exempelvis att behöva ta vissa beslut eller att upplevas besvärlig inför överordnad chef.

Resultatet visar att det finns en stor vilja från kommunerna att arbeta mer med frågorna men att det finns flera hinder för att utveckla arbetet mot såväl välfärdsbrott som mot otillåten påverkan.

Källa: SKR

Artikel

Snacka om brott, en podcast från BRÅ, tar upp ämnet om otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer.

Källa: BRÅ

Podcast

Brottsförebyggande rådets webbsida om Otillåten påverkan.

Många tjänstemän har någon gång upplevt att någon försökt få dem att fatta felaktiga beslut eller avstå från att ingripa eller genomföra kontroller.

Källa: BRÅ

Webbsida

Suntarbetsliv är en webbplats för att ge dig inspiration och verktyg i ditt arbete för friska arbetsplatser. Det här är deras webbsida om stöd för att förebygga hot och våld på jobbet.

Källa: Suntarbetsliv

Webbsida

Hoten mot våra socialarbetare – vars arbetsuppgifter handlar om att skydda de mest utsatta i samhället – är ytterst ett hot mot demokratin. Samhället måste sätta ner foten. Detta är temat för föreläsningen av Åsa Furén Thulin, Sektionschef på Avdelningen för vård och omsorg på SKR.

Källa: Göteborgsregionen

Film

Mikael Tofvesson, Avdelningschef, Myndigheten för psykologiskt försvar, berättar om det psykologiska försvaret som ska identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen.

Källa: Göteborgsregionen

Film