Validering väst

Äldre som drabbas av brott

Generellt är äldre utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre personer, men i relation till utsattheten upplever de samtidigt en hög grad av otrygghet. Äldre är särskilt sårbara för vissa brott, där gärningspersoner utnyttjar såväl fysisk svaghet som bristande digitala kunskaper. Det är viktigt att uppmärksamma och förebygga brott mot äldre då brotten ofta kan få särskilt allvarliga konsekvenser.

Generellt är äldre utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre personer, men i relation till utsattheten upplever de samtidigt en hög grad av otrygghet.

Källa: BRÅ

Webbsida

Äldre och personer med funktionsnedsättning som drabbas av brott råkar oftast ut för stöld i hemmet eller bedrägerier. Var kritisk mot okända besökare eller personer som ringer upp dig per telefon.

Källa: Polisen

Webbsida

Precis som andra grupper i samhället drabbas äldre av en rad olika typer av brott. Beroende på var övergreppet äger rum och vem som är förövare brukar man skilja på våld och övergrepp från utomstående, våld och övergrepp mot närstående samt våld och övergrepp inom vården.

Källa: Brottsofferjouren

Webbsida